Akkoordverklaring

Deze website is eigendom van ‘t Hoveniersbedrijf bvba (info@hoveniersbedrijf.be), btw BE 0564.926.911. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De website zwemplus.be en alle onderdelen daarvan (merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden…). zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ZWEM+ of rechthoudende derden. Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, gebruik of wijziging van een gedeelte of het geheel van www.zwemplus.be is dus niet toegestaan. De gebruikers van de site verbinden zich er zich uitdrukkelijk toe de auteursrechten en de soortgelijke rechten toebehorende aan www.zwemplus.be en aan derden integraal te respecteren. ZWEM+ heeft het recht maatregelen te treffen indien ze vaststelt dat bovenstaande niet wordt gerespecteerd.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
ZWEM+ besteedt veel aandacht aan het zo volledig en correct mogelijk geven van informatie en dat deze steeds up-to-date is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden voorkomen. In dat geval doen we zo snel mogelijk en op een professionele manier de rechtzetting. ZWEM+ kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u onze klantendienst contacteren (info@zwemplus.be).
De inhoud van de site (weblinks inbegrepen) kan steeds zonder voorafgaande kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ZWEM+ geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
ZWEM+ kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
ZWEM+ verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is in elk geval van toepassing. De Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg zijn bevoegd.